دسترسی همگانی(OPAC) دانشگاه البرز

کتب آموزشی مدیریت

     پالایش جستجو
13 اشتباه مهلک مدیران و طریقه اجتناب از آن‌ها (1381) / براون ، دبلیو.استیون، نویسنده
2002 نکته در مدیریت (1381) / دلوی‌اصفهانی ، محمدرضا (1349)، نویسنده
525 نکته از زبان مدیران موفق (1378) / کولمن ، رن (1941.)، نویسنده
ABCD[ای.بی.سی.دی] فهرست بازبینی برای تعالی عملیاتی (1375) / وایت ، اولیور، نویسنده
English for the students of social sciences II (2001) / Moshfeghi ، Farhad، نویسنده
ERP و ماژولهای آن (1385) / خجسته‌پور ، مرتضی (1358)، نویسنده
GMAT(جی‌مت) استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت حاوی نکات عمومی و تکنیکهای... (1390) / صداقت ، احمد (1360)، نویسنده
GMAT(جی‌مت) استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت(بخش دوم) حاوی (1390) / صداقت ، احمد (1360)، نویسنده
ابزارهای سرآمدی (EFQM) (1383) / رضایتمند ، علیرضا (1355)، گردآورنده
ابزارهای کنترل کیفیت آماری (نگرشی کاربردی) (1373)
اخلاق در مدیریت (1382) / هازمر ، لارو تی. (1927 - م.)، نویسنده
اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی (1366) / جوادی آملی ، عبدالله (1312)، نویسنده
اخلاق کسب و کار رویکردی کاربردی (1393) / گیلیر ، اندرو، نویسنده
اداره امور حکومتهای محلی (1390) / مقیمی ، سیدمحمد (1350)، نویسنده
آرام کردن طوفان خانوادگی (تلخیص) (1386) / مکی ، گری، نویسنده

کاربران آنلاین :2