دسترسی همگانی(OPAC) دانشگاه البرز

کتب آموزشی برق

     پالایش جستجو
آزمایش‌های مدار منطقی (1386) / اسداللهی ، حسن، نویسنده
آزمون‌های نظام مهندسی برق (1392) / محمودی ، احد (1355 -)، نویسنده
آشنایی با نقشه‌های الکتریکی، طراحی مدارات برق صنعتی و ترسیم مدارات با استفاده ازنرم افزار ePlan electric p8 (1388) / کشاورز باحقیقت ، علیرضا (1365)، نویسنده
اصول برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان (1375) / به‌پژوه ، احمد (1327)، نویسنده
اصول و مبانی مدارهای الکتریکی (1387) / فلوید ، تامس، نویسنده
اصول مهندسی فشار قوی الکتریکی (1380) / محمدی ، محمدقلی (1303)، نویسنده
اصول مهندسی فشار قوی (1383) / جوادی‌جهانی ، حمید (1336)، نویسنده
اضافه ولتاژها در شبکه های توزیع انرژی (1385) / شاهرخشاهی ، طهماسبقلی (1327)، نویسنده
الکترونیک رقمی و کاربرد آن (1370) / کجوری ، محمدعلی (1321)، نویسنده
الکترونیک صنعتی (1369) / بولر ، هانس رودی (1929)، نویسنده
الکترونیک در عمل (1390) / فتح‌الهی راد ، پیام (1366 -)، نویسنده
الکترونیک قدرت (1393) / موهان ، ند، نویسنده
الکترونیک قدرت و کنترل ماشینهای الکتریکی AC [اسی‌] (1379) / بوس ، بیمال، نویسنده
الکتریسیته و مغناطیس (1381) / پرسل ، ادوارد، نویسنده
آموزش نرم‌افزار EMTP (1392)

کاربران آنلاین :1