دسترسی همگانی(OPAC) دانشگاه البرز

کتب آموزشی کامپیوتر

مقدماتی و پیشرفته

     پالایش جستجو
92 دستاورد انقلاب اسلامی ایران (1382) / موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
Photoshop شاخه کاردانش استاندارد مهارت : رایانه‌کار Photoshop شماره استاندارد : 56/ 26- 1 (1386) / اسلامی مقدم ، محمدرضا (1354 -)، نویسنده
ابن‌خلدون و علوم اجتماعی (1390) / احمدی طباطبایی ، جواد، نویسنده
احادیث واژگونه (1387) / حسینی میلانی ، علی (1326)، نویسنده
آخرین تلاشها در آخرین روزها (مطالبی ناگفته پیرامون انقلاب اسلامی ایران) (1386) / یزدی ، ابراهیم (1310)، نویسنده
اخلاق اسلامی (1380) / دیلمی ، احمد، نویسنده
اخلاق اسلامی (1366) / سادات ، محمدعلی (1327)، نویسنده
اخلاق و تربیت اسلامی (1388) / حسینی ، مصطفی (1349)، نویسنده
اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام (1386) / فرامرزقراملکی ، احد (1340)، نویسنده
اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی (1366) / جوادی آملی ، عبدالله (1312)، نویسنده
آداب تجارت و احکام معامله در اسلام (متن لمعه تطبیق با روایات و قوانین تجارت) (1371) / الهیان ، مجتبی (1319)، نویسنده
آداب تعلیم و تعلم در اسلام (1364) / شهید ثانی ، زین‌الدین‌بن علی (911- 966ق.)، نویسنده
ارزش و دانش: مقدمه‌ای بر دانشگاه اسلامی (1387)
ارمغان فرید ترجمه کتاب شبهات حول الاسلام (1350) / قطب ، محمد، نویسنده
آزمایش‌های مدار منطقی (1386) / اسداللهی ، حسن، نویسنده

کاربران آنلاین :2